Teambuilding

Teambuilding bij Manege Dennenhof is mogelijk en wordt opgevat vanuit een “giving back to the community”-insteek. Teruggeven aan de gemeenschap houdt voor ons in dat je mensen (collega’s/vrienden) samenbrengt en samen werkt aan één doel. We denken hierbij aan bepaalde projecten binnen en tvv de manege (herindelen van de weides, schilder- of onderhoudswerken,…). Heb je ideeën rond teambuilding? Heb je zin om met z’n allen de handen uit de mouwen te steken? Geef ons gerust een seintje via info@manegedennenhof.be.