Aangepast paardrijden

Hippotherapie kan voor sommige ruiters met een beperking ook opgevat worden als “aangepast paardrijden”. Aangepast paardrijden wordt vooral bedoeld als vrijetijdsbesteding of als sport. Er wordt weinig accent gelegd op het therapeutisch aspect.