Hippotherapie

De belangrijkste activiteit (70%) van de vzw is het aanbieden van hippotherapie: we zetten hierbij het paard in als medium om therapeutische doelstellingen na te streven. Door de unieke ritmische bewegingen van het paard kunnen kinderen met een motorische beperking beter ontspannen, ontwikkelen ze hun evenwicht en coördinatie, winnen ze kracht in de rompspieren waardoor ze zich beter kunnen oprichten en een betere symmetrische houding leren ervaren.

Psychomotorische vaardigheden zoals perceptie van ruimte en ori√ęntatie, lichaamsbeeld, fijne motoriek, cognitie en communicatie worden geoefend. Ook op psychologisch, orthopedagogisch en sociaal vlak worden positieve effecten gezien. Door activiteiten met paarden krijgen ze vertrouwen in zichzelf, ontwikkelen een positief zelfbeeld en zelfwaardering. Kortom via het paard ontwikkelen ze hun persoonlijkheid en ontmoeten ze zichzelf. Het paard maakt integraal deel uit van een (be)handelingsproces met als doel een verbetering op fysiek, psychologisch, pedagogisch, sociaal, emotioneel en cognitief vlak.

Ambulante hippotherapie gaat door op woensdagnamiddag en zaterdagochtend. We voorzien een half uur per sessie om de 14 dagen. Tijdens dit half uur voorzien we per ruiter (max 2 tegelijkertijd in de piste) minstens 1 begeleider.

Hippotherapie voor groepen zoals voorzieningen en scholen, gaat door van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u en tussen 13.30u en 16u. We voorzien een half uur per sessie incl. op- en afstijgen met een groepsgrootte van max. 5 ruiters. De manege voorziet steeds 2 begeleiders.

‚úé Inschrijven op wachtlijst hippotherapie

Voor beide hippotherapiegroepen, ambulant en groep, is er een wachtlijst. Als je graag ambulante hippotherapie wil volgen, kan je je hier op de wachtlijst inschrijven. We kunnen echter niet op voorhand zeggen wanneer je kan starten want de plaatsen zijn beperkt.
Wil je jouw voorziening aanmelden voor hippotherapie, stuur dan een mail naar  info@manegedennenhof.be.
Nieuwe Wachtlijst hippotherapie