Accomodatie

De accommodatie van manege Dennenhof is sinds de bouw in 1980 steeds geëvolueerd en uitgebreid. We streven ernaar deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor ruiters met en zonder beperking. We beschikken momenteel over:

 • Binnenpiste van 20m x 40m
 • Buitenpiste van 20m x 40m
 • 12 binnenboxen voor onze therapiepaarden
 • 10 buitenboxen geschikt voor pensionverhuur
 • Een hellend opstapvlak om het opstijgen te vergemakkelijken voor personen met en zonder beperking
 • Twee tilliften om, indien nodig, personen met een motorische beperking op het paard te helpen
 • Een rolstoeltoegankelijke ontmoetingsruimte met zicht op de binnenpiste en de weides met automatische deuren
 • Volledig aangepast sanitair
 • 2 zadelkamers met aangepast materiaal per paard
 • Hindernissenmateriaal
 • Een opslagplaats voor paardenvoer, hooi, stro en ander materiaal
 • Een parking voor auto’s en busjes naast de manege
 • Een parking voor vrachtwagens en trailers ter hoogte van de buitenstallen
 • 2,5 ha weide rondom de manege (1,5 ha eigendom)
 • Een therapiepad (voorzien van boomschors), rond de weides van de pensionpaarden

Therapiepad

Het therapiepad is een ruiterpad van ongeveer 500m rond onze weides. Dit pad is langs beide zijden voorzien van een houten afsluiting en de ondergrond bestaat uit boomschors. Op dit pad kunnen we op een veilige manier met onze ruiters een wandeling buiten maken.

Tilliften

Naast een hellend vlak beschikken wij ook over 2 tilliften: één schaarlift en één lift met tildoek. Zo kunnen wij personen met een motorische beperking, die niet in staat zijn om op het paard te stappen, toch de kans geven om te komen paardrijden. Ergonomisch gezien is ook een groot pluspunt voor de begeleiders van de ruiters.

Binnenpiste

De binnenpiste heeft een afmeting van 20m bij 40m. Deze piste heeft een geopad bodem en is voorzien van een geautomatiseerd beregeningsysteem. Wanneer het ’s avonds donker is, kan men gebruik maken van de pisteverlichting.

Buitenpiste

De buitenpiste heeft een afmeting van 20m bij 40m. Deze piste heeft een rijnzand bodem. Deze piste heeft geen beregening en/of verlichting.

Brug

Om onze ruiters met een motorische beperking te helpen opstappen, hebben wij een hellend vlak: “de brug”. Het paard komt naast het hellend vlak te staan en de ruiter kan te voet of met de rolstoel tot boven op het hellend vlak gaan. Bovenop het hellend vlak kan dan eenvoudig op het paard gestapt worden. Het paard staat op dat moment in een soort sluis waardoor het geen onverwachtse bewegingen kan maken.

Rolstoeltoegankelijkheid

Onze volledige accommodatie is rolstoeltoegankelijk. Zowel het sanitair blok als de ontmoetingsruimte en het manegegedeelte. Ons gebouw is voorzien van automatische deuren met sensoren en/of elleboogschakelaars. Alle drempels zijn voorzien van een hellend vlak.

Parking

Ter hoogte van de hoofdingang is er een parking die voorzien is voor de bezoekers van de manege. Zowel de personenwagens als de busjes van de verschillende voorzieningen kunnen hier terecht. Ter hoogte van de buitenstallen is er een ruime kiezelparking voor trailers en vrachtwagens.

Kleurcodes

We willen onze ruiters, maar ook Begeleid Werkers en vrijwilligers de kans geven om zo veel mogelijk zelfstandig te werken. Daarom heeft elk paard bij ons een eigen kleur. Dit kleur komt terug op de staldeur van elk therapiepaard, op hun eigen muur in de zadelkamer, in hun persoonlijke materiaal (borstels, zadeldoek, halster, spanband op hoofdstel + zadel) en op hun poetsbakje.