Historiek

Alles startte in 1973 toen retoricaleerlingen het paard “Kitty” schonken aan het MPI (ondertussen MFC) Ten Dries, een voorziening voor kinderen met een motorische beperking. In 1976 bracht de actie “Wie geeft een paard aan centrum Ten Dries?” nog 3 paarden naar Landegem: Poly, Armica en de pony Prinske. De Ronde Tafel van Gent organiseerde in datzelfde jaar een galavoorstelling voor de opbouw van een Hippotherapeutisch Centrum en er werd een stichtingsvergadering gehouden waarbij de statuten werden opgesteld. In september 1976 kwam Vincent Marecaux, net afgestudeerd als kinesitherapeut, ervaren ruiter en paardenvriend naar het MPI met het doel mee te werken aan de realisatie van het project. Vanaf 1977 werden geldinzamelingsacties gehouden door de Ronde Tafel Gent en een obligatielening aangegaan. In september 1980 werd gestart met de bouw van een overdekte rijbaan op de gronden van de Stichting A. Verburght en Lions Club Gent springt bij om het project te ondersteunen. Een jaar later op 28 maart 1983 werd de vzw Manege Dennenhof officieel ingehuldigd en verschijnen de statuten in het Staatsblad. In de loop van de jaren werd de infrastructuur steeds verder uitgebouwd:

  • In 1983 met de bouw van een ontmoetingsruimte, stallen, zadelruimte, sanitaire blok en bureau, dankzij de financiële steun van de provincie Oost Vlaanderen, de Lions België en de opbrengst van een galabal in het kasteel van Laarne.
  • In 1986 werd ook een veldschuur aangebouwd gedurende een bouwkamp.
  • In 1987 kwam er centrale verwarming in de ontmoetingsruimte.
  • In 1990 werden 5 binnenstallen gebouwd door de Ronde Tafel Gent en werd een Handimove lift aangekocht met de steun van de provincie Oost Vlaanderen en Lions Gent.
  • In 1991 werden 4 nieuwe buitenstallen gebouwd voor pensionpaarden met de steun van Lions en Ronde Tafel Gent.
  • In 1993 werd een buitenpiste aangelegd met steun van de provincie Oost Vlaanderen.
  • In 1994 schonk het Sinterklaasfonds een aangepaste huifkar.

De serviceclubs maakten het verder mogelijk dat weiden aangekocht werden, de binnenstallen van een betonvloer voorzien werden, een boorput gestoken werd, een parking aangelegd en een koetshuis gebouwd werd. Drainagewerken maakten de rijpistes beter berijdbaar, automatische verlichting in de buitenpiste liet toe de manege ook ‘s avonds te gebruiken en automatische deuren maakten de manege toegankelijker voor rolwagengebruikers.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de manege werd de ontmoetingsruimte verfraaid en in 1991 werd nieuw meubilair aangekocht dankzij een nalatenschap van Mevr. Van Poecke en werden aangepaste sanitaire voorzieningen geplaatst. Er werd ook een tweede personeelslid aangeworven. Met de inzet van de Ronde Tafel Gent werd een houten plafond geplaatst in de ontmoetingsruimte, werd deze geverfd en werden gordijnen gehangen om alles gezelliger en warmer te maken. In 2004 werd een voltijdse ergotherapeut als medewerker aangeworven. Een wandelpad rond de weiden werd voor 75% gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Door de actie ‘Reik de manege Dennenhof de hand’ konden in 2006 voortaan fiscale attesten uitgereikt worden aan sponsors van de manege. De binnenpiste kreeg een nieuwe wand in kunststof dankzij de sponsoring van Firma Van De Moortele. In 2007 werd een verharde parking en terras voor de ontmoetingsruimte aangelegd met automatische verlichting dankzij de hulp van de Nationale Loterij. Sinds 2008 is er een tweede kinesitherapeute halftijds bijgekomen. De buitenpiste kreeg ook een nieuwe omheining met de steun van United Fund. Er werden twee regenputten gestoken en sinds begin 2009 is een automatische sproei-installatie in werking om de vernieuwde bodem van de manege optimaal te houden. In de ontmoetingsruimte kwam een nieuwe kast als bergingsruimte voor materiaal.

De manege is sindsdien niet meer uitgebreid, maar na 30 jaar beginnen er zich grondige renovatiewerken op te dringen. In 2014 werd de elektriciteit aangepast conform de huidige richtlijnen gevolgd door een keuring. In 2015 werd het sanitair onderhanden genomen. Later dat jaar werd ook de stookplaats aangepast aan de nieuwe normen. In 2016 werd de gevel van de manege gereinigd en behandeld. Van die gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om met een nieuw logo naar buiten te komen. Dit werd in de kijker gezet door het grote paneel boven de toegangspoort van de manege. In 2017 werden de verschillende watercircuits (stads, regen- en grondwater) volledig gescheiden van elkaar. In april 2018 kwam Laurens Van Hoof als Coördinator van manege Dennenhof. Met de steun van Kiwanis Belfort werden er in juni 2021 verschillende aangepaste zadels aangekocht voor onze therapiepaarden. In September 2018 werd Kim Vermeire aangeworven als hippotherapeute van onze vzw.

2019 was het jaar van de renovatie. We begonnen in april met de renovatie van het dak van de cafetaria en het stalgebouw. Het oude asbestdak werd verwijderd en een nieuw dak met +-10 cm isolatie kwam in de plaats. Tijdens een Community Day met Cisco werden de weides heringedeeld en voorzien van een gangpad van waaruit we toegang hebben tot iedere weide. Ook kregen we dat jaar met de steun van het Koning Boudewijnfonds een nieuwe automatische voordeur. Het jaar 2019 is nog niet op zijn einde want in het najaar werd de automatische deur naar het stalgebouw vernieuwd met de steun van Cera. Daarnaast kregen we dankzij United Fund for Belgium een pistesleep. Zo kunnen we de bodem te allen tijde vlak houden. Maar de grootste verandering vond plaats in juni 2019. Toen werden onze 7 buitenstallen vervangen door een gebouw (type barn) met 10 stallen, wasplaats, opslag stro en hooi, zadelruimte,… Terwijl de paarden nieuwe stallen kregen, kregen de medewerkers een nieuwe bureau met de steun van Woodcraft.

In het voorjaar van 2020 behaalde Manege Dennenhof het Equilabel, met een algemeen totaal van 92%! Hiermee werd bevestigd dat onze manege op goede weg is en dat het harde werk de moeite loont.
In het najaar van 2020 werden enkele palen en balken vernieuwd van het in 2004 aangelegde therapiepad. Ook werd er een nieuwe laag houtschors op dit pad voorzien. Hiervoor kregen we steun van United Fund Belgium. In 2021 werden onze 30 jaar oude tilliften vervangen. Dit was mogelijk dankzij de schenking van de familie Reyniers. Daarnaast werden ook de toegangspoorten van de manege vernieuwd, dit met de steun van LD Horse Stables & Camino.